KODE ETIKOA

Kode etiko hori ADELPRISEn elkarte gisa dugun helburua lortzeko gure balioak praktikan jartzeko modurik onena dela uste dugu. Horretarako, erakunde koherentea gara, eta esaten duguna egiten dugu. Testu honetan hiru elkarteetako langileen eta boluntarioen eta Zuzendaritza Batzordearen jokabideari buruzko oinarrizko erreferentziak ezarriko ditugu, gizartearekiko gardentasun-konpromiso argi batean. Gure balioekin eta xedearekin koherenteak izan nahi dugu eguneroko jardunean, etika arriskuan jarriko ez duen lan-gida praktiko hau ezarriz. Horrela, gure printzipioen eta balioen araberakoa izango da erabakiak hartzea.

Kode etiko honen arau-esparrua Boluntariotzaren Legea, Adelpriseko elkarteen estatutuak eta Langileen Estatutua da.

Kode etikoaren aplikazio eremua hau da:

  • Erakundeekin besteren konturako lan-kontratua duten langileentzat.
  • Zuzendaritza Batzordearentzat eta erakundeetako gobernu-organoarentzat.
  • Elkarteetako boluntarioak, adinez nagusiak diren pertsona fisikoak, baldin eta beren kabuz, kontraprestaziorik jaso gabe eta betebehar edo betebehar juridikorik izan gabe, Adelpriseren interes orokorreko edozein jarduera egiten badute.